Ziekmelden

Als uw kind ziek is, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk laat weten dat uw kind niet (op tijd) op school kan komen.
Dit kan op twee manieren:

Wij zorgen dan dat de leerkracht op de hoogte wordt gebracht.